Jutta Chorus over Alma’s dochters

Jutta Chorus (1967) is onderzoeksjournalist en gaf lessen journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Sinds 1993 schrijft ze voor NRC Handelsblad. Ze begon haar journalistieke loopbaan bij HP/De Tijd, waar ze schreef over verborgen vrouwen, zoals over de minnaressen van Godfried Bomans. Met Menno de Galan volgde ze Pim Fortuyn tijdens diens politieke campagne. Ze kreeg er in 2003 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor.
In 2013 verscheen haar boek Beatrix. Dwars door alle weerstand heen. Ze werkt aan een boek over prins Claus.
Chorus is getrouwd met Bas Blokker, NRC-correspondent in de VS.