Esta

Welkom bij Zin.nl

Zin.nl is de website die hoort bij het maandblad Zin. Zin is fris, informatief en sprankelend. Het is hét tijdschrift over gezondheid, financiën, relaties, reizen en cultuur. Zin zal u elke maand verrassen! Het blad heeft veel inhoud en is wel 164 pagina’s dik.


FAQ: opheffing Esta

Waarom stopt Esta?

In deze tijd is het helaas niet mogelijk om Esta te maken zoals Esta dat graag zou willen. Het besluit is gevallen omdat de oplage blijft dalen.

Wat gebeurt er met de abonnementen?

We willen de abonnees van Esta graag kennis laten maken met twee andere tijdschriften; Zin of VIVA. Het abonnement op Esta wordt omgezet naar een abonnement op Zin of VIVA.

Ik wil geen Zin of VIVA

Neem dan voor 4 juli 2013 contact op met de klantenservice. Je kunt dan kiezen voor een ander tijdschrift of restitutie van het abonnementsgeld.

Kennismaking Viva of Zin.

Abonnees waarvan het abonnement wordt omgezet naar Zin of VIVA krijgen bij de eennalaatste editie Esta, verschijnt op 20-06-2013,een editie van de titel waar het tegoed naar overgeheveld wordt om kennis te maken.

Wat gebeurt er als ik al een abonnement heb op Zin of VIVA?

De abonnees die al een Viva of Zin abonnement hebben krijgen een restitutie. Dit gebeurt automatisch. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Hoe kan ik contact opnemen met de klantenservice

Dat kan via telefoonnummer 088-5500110 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 21:00 en op zaterdag tussen 10:00 en14:00 uur).