Contact

Zin.nl is onderdeel van het maandblad Zin en wordt uitgegeven door Sanoma Media Netherlands B.V. te Hoofddorp.

Uitgever: a.i. Anneliese Bergman
Hoofdredacteur: Nathan Vos
Siterealisatie: Media Competence Center Sanoma Media Netherlands
Vragen over maandblad Zin en deze website (www.zin.nl) kunt u mailen naar:
redactie@zin.nl

Postadres:
Redactie Zin

Postbus 1616
2130 JA Hoofddorp

Bezoekadres:
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp

Kamer van Koophandel Amsterdam 33133064
BTW-nummer NL002706660B01

Heeft u vragen over de inhoud van maandblad Zin?
Dan kunt u op werkdagen bellen naar de redactie van Zin op nummer (023) 556 59 71 of stuur een e-mail naar redactie@zin.nl

Heeft u vragen over (nieuwe) abonnementen?
Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur bellen naar: 088 – 550 0117.
Of ga naar www.zester.nl/Zin of vul de bon in dit blad in (dit laatste alleen indien van toepassing).

Heeft u vragen over het opzeggen van uw abonnement?
Beëindigen van abonnementen kan uiterlijk zes weken voor verschijning van het laatste nummer van de abonnementstermijn.
Bel telefoonnummer 088 – 550 0117 (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 18.00 uur ).

Heeft u vragen over bezorging?
Reeds verschenen nummers kunnen tot twee edities  terug worden nabesteld. Bel telefoonnummer 088 – 550 0117 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Klantenservice
Voor vragen over betalingen, wijzigingen, welkomstgeschenken, artikelen en passen.
Telefoon: 088 – 550 0117 (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 18.00 uur).
Internet: www.sanomamedia.nl/klantenservice
Post: Sanoma Media, afdeling Klantenservice, Postbus 75, 2400 AB, Alphen aan den Rijn
Adreswijzigingen dienen uiterlijk drie weken voor de verhuizing bij ons bekend te zijn.

Leveringsvoorwaarden
Levering van tijdschriften en levering en verkoop van Premies en Handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkostgeschenken en Artikelen.
U kunt die vinden op www.sanomamedia.nl/klantenservice.
U kunt deze voorwaarden ook schriftelijk opvragen bij Sanoma Media, Postbus 4005, 2130 KM Hoofddorp.

Abonnementsvoorwaarden
Voor bezorgadressen buiten Nederland, kijk op www.sanomamedia.nl/klantenservice.
PRIJZEN EN VOORWAARDEN. Het abonnement dient vooruit te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens opzegging - automatisch verlengd met een periode van maximaal één jaar.
Opzegging van het abonnement dient uiterlijk 6 weken voor verschijning van het laatste nummer van de abonnementstermijn te gebeuren. Prijswijzigingen voorbehouden.